DLA WYSTAWCY

/DLA WYSTAWCY
DLA WYSTAWCY2019-03-16T16:01:53+00:00

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE I TEMATYCZNE

DLA WYSTAWY I KONFERENCJI POTATO POLAND 2019 NIDZICA – XXVI KRAJOWE DNI ZIEMNIAKA

Krajowe Dni Ziemniaka to impreza o charakterze wystawowo – konferencyjnym mająca na celu integrację polskiej branży ziemniaczanej, otwieranie polskiego rynku na świat, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych oraz wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów. Cele te osiągane są poprzez znaczącą liczbę wystawców z kraju i zagranicy, udział wsparcie wystawy i konferencji przez organy władzy samorządowej i centralnej, czynny udział w organizacji świata nauki, samorządów rolniczych i przedstawicieli przemysłu rolno – spożywczego. Wydarzenie to ma charakter przechodni i co roku wystawa organizowana jest w zbliżonym terminie jednak zawsze w innym regionie Polski. Głównym organizatorem i właścicielem znaku towarowego jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB BONIN. Co roku w ramach organizacji targów dobierany jest współorganizator, który organizuje wystawę i nadzoruje jej przebieg lokalnie. W tym roku w związku z decyzją dyrektora IHAR impreza została zlokalizowana w województwie warmińsko-mazurskim, a rolę współorganizatora powierzono jednemu z największych w Polsce producentów ziemniaka sadzeniaka CN Nidzica. Tym samym ta największa w kraju impreza specjalistyczna dla branży ziemniaczanej odbędzie się w powiecie Nidzickim.

Tegoroczna edycja organizowana w Nidzicy, jak również dwie poprzednie organizowane odpowiednio w 2017 roku w Kalinowej (powiat Sieradzki, woj. Łódzkie) i 2018 roku w Boninie (powiat Koszaliński, woj. Zachodnio-pomorskie) mają na celu wprowadzeniu Polski do cyklicznej imprezy o światowym prestiżu jaką jest wystawa POTATO EUROPE. W tej chwili organizowana jest ona cyklicznie w pięciu krajach to jest: Niemcy, Francja, Belgia, Holandia i Wielka Brytania. Ambicją Polskiej Federacji Ziemniaka i innych uczestników branży jest wprowadzenie Polski jako szóstego kraju – organizatora POTATO EUROPE, co potwierdzić ma również powrót Polski do światowej i europejskiej czołówki producentów ziemniaka. Niezbędne jest zatem przygotowanie imprezy z rozmachem oraz podniesienie jej rangi poprzez obecność przedstawicieli władz, parlamentarzystów, nauki i samorządów rolniczych oraz znamienitych gości z zagranicy. Niezbędne jest również dokonanie odpowiedniej oprawy w postaci lokalizacji zarówno wystawy jak również i wydarzeń towarzyszących oraz doboru odpowiedniej jakości oprawy z zakresu kultury i sztuki. Tym samym poniżej zostaną przedstawione wstępne koncepcje co do planu wystawy i imprez towarzyszących oraz założeń organizacyjnych.

Targi zlokalizowane zostaną w pobliżu trasy S7 w miejscowości Siemiątki, gmina i powiat Nidzica, woj. Warmińsko-mazurskie. Wystawa odbywać się będzie na polu o powierzchni około 15 ha natomiast wokół pola wystawowego założona zostanie 100 ha plantacja ziemniaka sadzeniaka CN Nidzica co powinno robić niesamowite wrażenie dla gości i uczestników wystawy. Teren targowy zostanie ogrodzony tak aby ukierunkować gości zgodnie z kierunkiem zwiedzania pozwalającym na pełne zapoznanie się z przygotowaną prezentacją wystawców. Tak więc wejście na targi odbywać się będzie poprzez namiot rejestracyjny gdzie każda osoba wchodząca na teren targów będzie musiała podać swoje dane i gdzie również otrzyma informator/katalog targowy wraz z identyfikatorem i torbą reklamową z gadżetami od sponsorów generalnych. Następnie po rejestracji gości będą musieli przejść do głównej hali targowej o powierzchni do 5000 m2, gdzie zlokalizowane będą stoiska targowe oraz sala konferencyjna. Po wyjściu z hali zwiedzający będą przechodzić przez aleję po której bokach zlokalizowane będą poletka pokazowe producentów środków ochrony roślin oraz sadzeniaków ziemniaka. Na końcu alei zaplanowana została powierzchnia wystawowa na stoiska zewnętrzne dla producentów maszyn rolniczych i sponsorów branżowych Premium. Za stanowiskami usytuowane jest pole pokazowe o powierzchni 10 ha, na których zaprezentowane będą odmiany ziemniaka dostarczone przez sponsora głównego branży hodowlano nasiennej – w tym przypadku jest to firma EUROPLANT – koncern międzynarodowy gwarantujący podniesienie rangi wystawy. Na polu tym odbędą się również pokazy maszyn uprawowych, sadzarek, odkamieniaczy, kombajnów, koszy przeładowczych itp. W tym również techniki nawadniania.

Dodatkowo zakładamy utworzenie specjalnej strefy dla mediów, strefy inwestora, strefy gastronomicznej i strefy z animatorami dla dzieci. Wszystko po to aby zapewnić zwiedzającym komfort uczestnictwa w wystawie.

Celem konferencji będzie wykazanie możliwości produkcji jakościowej żywności w połączeniu z potencjałem produkcyjnym kraju, znaczenia współpracy i wzajemnej integracji producentów i przetwórców ziemniaka oraz uświadomienie uczestnikom możliwości kooperacji z rynkiem światowym. Hasłem przewodnim konferencji jest: Doświadczenie, Współpraca, Skuteczność (Experience – Working Together – Effectiveness). Wśród zaproszonych gości, którzy potwierdzili na tą chwilę swoje uczestnictwo w konferencji są:

Romain Cools – Prezes Światowego Kongresu Ziamniaka i Belgapomme
Gilles Fontaine – Prezes Europatat
Berta Redondo – sekretarz Europatat
Cedric Porter – Potato World Magazine, specjalista ds Brexitu i rynków światowych
Marc de Beaufort – Światowe Centrum Ziemniaka CIP (Imagine a world without potatoes Project)
Dr Włodzimierz Przewodowski – IHAR – innowacyjne metody diagnostyki fitopatologicznej Ralstonia i Cms
Dr Jarosław Przetakiewicz – IHAR – światowej sławy specjalista w zakresie raka ziemniaka
Dr Jadwiga Śliwka – IHAR – światowej sławy specjalistka w zakresie zarazy ziemniaka

Pozostali uczestnicy konferencji zostaną wyłonieni po uzgodnieniu ze sponsorami generalnymi, których przedstawiciele wezmą również czynny udział w prezentacji.

Konferencja ma odbyć się w formie ringu gdzie audytorium będzie świadkiem trzech 45 minutowych bloków tematycznych gdzie odbędą się trzy 15 minutowe rundy prezentacyjne. W trakcie każdej z rund głos zabiorą dwaj odpowiednio dobrani adwersarze, którzy w oparciu o pytania zadawane przez moderatora prowadzić będą dyskusję do przedstawianej jednocześnie wspólnie przygotowanej prezentacji. Podczas każdej z rund przeprowadzane będą głosowania elektroniczne wśród uczestników co pozwoli organizatorom na uzyskanie wielu odpowiedzi na nurtujące nas pytania z zakresu obecnego stanu branży, nastawienia i ogólnych nastrojów oraz planów na przyszłość. Każdy z bloków będzie poprzedzony przerwą kawową natomiast po zakończeniu konferencji zostanie podany lunch w formie bufetu szwedzkiego. Czas konferencji to Około 4 godziny zakończone podsumowaniem i opracowaniem wyników, które uczestnicy otrzymają przy wyjściu.

Piątek 23.08.2019

9.00 – 15.00 – otwarcie targów dla zwiedzających – dzień biznesowy. Podczas dnia organizatorzy będą kładli nacisk na stworzenie jak największej możliwości spotkań B2B profesjonalistów i klientów kluczowych. Dzień ten ma za zadanie umożliwić przede wszystkim spotkania producentów z przetwórcami.

19.00 – 24.00 – uroczysta kolacja dla zaproszonych gości połączona z wystąpieniami przedstawicieli władz samorządowych oraz prezesa Polskiej Federacji Ziemniaka. Następnie mowa motywacyjna mająca poruszyć tematy: marzeń, celów, podejmowania ryzyka, pracy, wyciąganiu nauki z porażek i pozytywnego nastawienia do życia i otaczających nas ludzi(prowadzimy rozmowy z kilkoma wybitnymi sportowcami i psychologami bisnesu). Wieczorny bankiet odbędzie się na pomoście renomowanej restauracji Przystań w Olsztynie, ul. Żeglarska 4 nad jeziorem Ukiel. Wieczór umilać będzie kwartet jazzowy i kuchnia w wydaniu europejskim z użyciem polskich składników w tym kilka dań z ziemniaka. W międzyczasie pokaz kulinarny nowoczesnej kuchni polskiej w wydania światowej klasy kucharza Tomasza Jakubiaka znanego przede wszystkim z promowania lokalnych polskich produktów. Tematem przewodnim kolacji będzie ,,Żagiel i Wiatr”, a piękny widok jeziora i przystani jachtowej ma pokazać piękno i walory środowiskowe nie tylko regionu ale i kraju. Żagiel symbolizuje środowisko i zasoby naturalne jakie posiadamy a wiatr nas samych, którzy to dzięki wykorzystaniu potencjału i pracy możemy być wiatrem tak aby łódź naszego rozwoju mogła płynąć w świat.

Sobota 24.08.2019

9.00 – 9.30 – Uroczyste otwarcie targów przez (na co mamy wielką nadzieję i o co zabiegamy) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi JK Ardanowskiego, Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza oraz przedstawicieli Organizatora i lokalnych władz.

9.30 – 10.00 – przejście wokół ekspozycji targowych oraz 15-20 min briefing ministra i wybranych osób przedstawiający Program dla Polskiego Ziemniaka oraz założenia wystawy i konferencji.

10.00 – 14.00 – konferencja naukowo techniczna (ring – starcie wizji)

14.00 – 14.30 – Lunch

16.00 – zamknięcie targów

16.00 – 19.00 – czas wolny

19.00 – 20.00 – gala zamykająca konferencję i oficjalną część targową. Rozważane jest kilka lokalizacji w tym główna to zamek w Nidzicy lub jego okolice. W ramach części oficjalnej wystąpienia wcześniej uzgodnionych osób z ramienia władz oraz organizatorów. Podczas gali przewidziane jest wręczenie medali targowych za najbardziej innowacyjny produkt oraz ewentualne nagrody okolicznościowe MRiRW w formie dyplomów lub statuetek (forma do uzgodnienia)oczywiście o ile otrzymamy potwierdzenie i zgodę władz w tej kwestii.

20.00 – 21-00 – uroczysty koncert filharmonii olsztyńskiej (repertuar ma nawiązywać do polskiej historii, tradycji ale jednocześnie pokazać nowoczesność w polskiej muzyce i otwartość na świat)

21.00 – 22.00 – kolacja w formie bufetu szwedzkiego

22.00 – 3.00 – zabawa taneczna połączona z pokazem walk rycerskich około godziny 23.00

Niedziela 25.08.2019

9.00 – otwarcie targów dla zwiedzających

10.00 –11.00 bieg po zdrowie (Polskie Stowarzyszenie Nordic walking)

11.00 – 13.00 bitwa kulinarna połączona z konkursem na najsmaczniejszą odmianę ziemniaka targów w Nidzicy

14.00 – losowanie nagrody głównej targów czyli maszyny przekazanej przez sponsora branży maszynowej o wartości około 30 tys. złotych. Maszyna rozlosowana zostania tylko wśród osób posiadających nr producenta ziemniaka PIORiN

16.00 – zakończenie targów

Dla zapewnienia odpowiedniej frekwencji konieczne będzie wsparcie Ministerstwa Rolnictwa, Izb Rolniczych i ODR w zakresie organizacji dla zainteresowanych rolników wyjazdu na targi. Zwrot kosztów przejazdu oraz ewentualne wyżywienie byłoby z pewnością wielką zachętą. W tej kwestii mamy potwierdzone takie wsparcie jednak muszą najpierw zostać załatwione formalności co nie powinno stanowić problemu. Niezbędne jest jednak silne zaangażowanie wystawców w projekt i dołożenie wszelkich starań do napędzenia frekwencji i jakości wystawy (organizowanie grup autokarowych oraz indywidulne zapraszanie gości specjalnych na targi). Ma to być główna siła napędowa wystawy. Konieczne jest zatem również promowanie wystawy w mediach publicznych oraz kilka mniejszych konferencji przygotowawczych. Do rozważenia pozostaje możliwość dofinansowania podróży gości zagranicznych we współpracy z MSZ.

Z uwagi na fakt, iż konferencja i wstęp na tragi jest bezpłatny niezbędne jest znalezienie dużej liczby wystawców chętnych zapłacić za udział w targach jak również sponsorów strategicznych/generalnych dla, których udział w tej imprezie stanowił by ogólny marketing marki własnej i wsparcie dla polskiego przemysłu rolno spożywczego. W zasięgu naszych poszukiwań są firmy o statusie ponad branżowym o międzynarodowym zasięgu działania. Niezbędne jest w tym zakresie pomoc w umożliwieniu zapoznania z programem i celami imprezy osób decyzyjnych mających wpływ na fundusze marketingowe w tego typu przedsiębiorstwach (duże koncerny o zasięgu nie tylko krajowym ale i międzynarodowym), które mogłyby być przeznaczone na promocję ich przedsiębiorstw, Polskiego Sektora ziemniaczanego oraz jednocześnie promocję regionu i kraju. Obecnie prowadzimy rozmowy z wieloma tego rodzaju podmiotami tak aby zabezpieczyć dostateczne finansowanie imprezy mające na celu zapewnienie jej wysokiego poziomu.

Wszystkie opisane kwestie stanowią szkielet na którym zamierzamy zbudować kompletną imprezę. Założenie jest takie ażeby szczegóły były dyskutowane i analizowane w komitecie organizacyjnym, w którego skład winny wejść poza organizatorami również przedstawiciele władz oraz sponsorów generalnych i głównych branżowych Premium. Z pewnością dużym wsparciem będzie również zaangażowanie profesjonalistów z branży targowej, agencji eventowej wyspecjalizowanej w organizacji konferencji oraz mediów publicznych i portali internetowych. Mamy nadzieje na wsparcie z wielu stron nie tylko w formie finansowej ale i posiadanej wiedzy i doświadczenia. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie oraz akceptujesz postanowienia polityki prywatności Zgoda