ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

//ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE2019-06-06T17:25:30+00:00

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE I TEMATYCZNE

DLA WYSTAWY I KONFERENCJI POTATO POLAND 2019 NIDZICA – XXVI KRAJOWE DNI ZIEMNIAKA

Krajowe Dni Ziemniaka to impreza o charakterze wystawowo – konferencyjnym mająca na celu integrację polskiej branży ziemniaczanej, otwieranie polskiego rynku na świat, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych oraz wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów. Cele te osiągane są poprzez znaczącą liczbę wystawców z kraju i zagranicy, udział  wsparcie wystawy i konferencji przez organy władzy samorządowej i centralnej, czynny udział w organizacji świata nauki, samorządów rolniczych i przedstawicieli przemysłu rolno – spożywczego. Wydarzenie to ma charakter przechodni i co roku wystawa organizowana jest w zbliżonym terminie jednak zawsze w innym regionie Polski. Głównym organizatorem i właścicielem znaku towarowego jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB BONIN. Co roku w ramach organizacji targów dobierany jest współorganizator, który organizuje wystawę i nadzoruje jej przebieg lokalnie. W tym roku w związku z decyzją dyrektora IHAR impreza została zlokalizowana w województwie warmińsko-mazurskim, a rolę współorganizatora powierzono jednemu z największych w Polsce producentów ziemniaka sadzeniaka  CN Nidzica. Tym samym ta największa w kraju impreza specjalistyczna dla branży ziemniaczanej odbędzie się w powiecie Nidzickim.

W tym roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod kierownictwem ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego po raz pierwszy w historii Krajowych Dni Ziemniaka objęło rolę jego współorganizatora. Wiąże się to ściśle z aktywną polityką ministra J.K. Ardanowskiego, mającą na celu podniesienie rangi polskiego rolnictwa jak również poszerzenia możliwości współpracy z rynkami zagranicznymi dla polskich producentów rolnych oraz krajowego przemysłu rolno-spożywczego. Wsparcie XXVI Krajowych Dni Ziemniaka jako jednej z ważniejszych imprez specjalistycznych w Europie wpisuje się również w rządowy PLAN DLA WSI oraz PROGRAM DLA POLSKIEGO ZIEMNIAKA. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roli współorganizatora daje gwarancję uzyskania wysokiej rangi wydarzenia, wsparcia merytorycznego i medialnego. Nieocenione jest również wsparcie wszystkich osób i jednostek podległych ministerstwu jakie zostały zaangażowane w projekt. Wszystkie elementy składają się na wynik końcowy jakim ma być międzynarodowa i krajowa promocja polskiego rolnictwa w tym polskiej branży ziemniaczanej. Polska jako drugi w Europie i dziewiąty na świecie producent ziemniaka ma się czym pochwalić, a wsparcie administracji rządowej umożliwia dokonanie tego w sposób profesjonalny z zachowaniem wysokich standardów jakościowych i merytorycznych organizowanej wystawy i konferencji naukowo technicznej.

Tegoroczna edycja organizowana w Nidzicy, jak również dwie poprzednie organizowane odpowiednio w 2017 roku w Kalinowej (powiat Sieradzki, woj. Łódzkie) i 2018 roku w Boninie (powiat Koszaliński, woj. Zachodnio-pomorskie) mają na celu wprowadzeniu Polski do cyklicznej imprezy o światowym prestiżu jaką jest wystawa POTATO EUROPE. W tej chwili organizowana jest ona cyklicznie w czterech krajach to jest: Niemcy, Francja, Belgia, Holandia. Ambicją  Polskiej Federacji Ziemniaka i innych uczestników branży jest wprowadzenie Polski jako piątego kraju – organizatora POTATO EUROPE, co potwierdzić ma również powrót Polski do światowej i europejskiej czołówki producentów ziemniaka.  Niezbędne jest zatem przygotowanie imprezy z rozmachem oraz podniesienie jej rangi poprzez obecność przedstawicieli władz, parlamentarzystów, nauki i samorządów rolniczych oraz znamienitych gości z kraju i zagranicy. Niezbędne jest również dokonanie odpowiedniej oprawy w postaci lokalizacji zarówno wystawy jak również i wydarzeń towarzyszących oraz doboru odpowiedniej jakości oprawy z zakresu kultury i sztuki. Tym samym poniżej zostaną przedstawione wstępne koncepcje co do planu wystawy i imprez towarzyszących oraz założeń organizacyjnych.

Targi zlokalizowane zostaną w pobliżu trasy S7 w miejscowości Siemiątki, gmina i powiat Nidzica, woj. Warmińsko-mazurskie. Wystawa odbywać się będzie na polu o powierzchni około 15 ha natomiast wokół pola wystawowego założona zostanie 100 ha plantacja ziemniaka sadzeniaka CN Nidzica co powinno robić niesamowite wrażenie dla gości i uczestników wystawy. Teren targowy zostanie ogrodzony tak aby ukierunkować gości  zgodnie z  kierunkiem zwiedzania pozwalającym na pełne zapoznanie się z przygotowaną prezentacją wystawców. Tak więc wejście na targi odbywać się będzie poprzez namiot rejestracyjny gdzie każda osoba wchodząca na teren targów będzie musiała podać swoje dane i gdzie również otrzyma informator/katalog targowy wraz z identyfikatorem i torbą reklamową z gadżetami od sponsorów generalnych. Następnie po rejestracji gości będą musieli przejść do głównej hali targowej o powierzchni do 5000 m2, gdzie zlokalizowane będą stoiska targowe oraz sala konferencyjna. Po wyjściu z hali zwiedzający będą przechodzić przez aleję po której bokach zlokalizowane będą poletka pokazowe producentów środków ochrony roślin oraz sadzeniaków ziemniaka. Na końcu alei zaplanowana została powierzchnia wystawowa na stoiska zewnętrzne dla producentów maszyn rolniczych i sponsorów branżowych Premium. Za stanowiskami usytuowane jest pole pokazowe o powierzchni 10 ha, na których zaprezentowane będą odmiany ziemniaka dostarczone przez sponsora głównego branży hodowlano nasiennej – w tym przypadku jest to firma EUROPLANT – koncern międzynarodowy gwarantujący podniesienie rangi wystawy. Na polu tym odbędą się również pokazy maszyn uprawowych, sadzarek, odkamieniaczy, kombajnów, koszy przeładowczych itp. W tym również techniki nawadniania.

Dodatkowo zakładamy utworzenie specjalnej strefy dla mediów, strefy inwestora, strefy gastronomicznej i strefy z animatorami dla dzieci. Wszystko po to aby zapewnić zwiedzającym komfort uczestnictwa w wystawie.

Piątek 23.08.2019

9.00– 15.00 – Otwarcie targów dla zwiedzających – dzień biznesowy. Podczas dnia organizatorzy będą kładli nacisk na stworzenie jak największej możliwości spotkań B2B profesjonalistów i klientów kluczowych. Dzień ten ma za zadanie umożliwić przede wszystkim spotkania producentów z przetwórcami.

 

Konferencja ,,Żagiel i Wiatr”. Centrum Konferenyjne Hotel Przystań Olsztyn, ul. Żeglarska 4

Możliwości wykorzystania potencjału środowiskowego i gospodarczego Regionów pólnocnej Polski, w tym  Warmii i Mazur w aspekcie wzrostu produkcji ziemniaka. Kierunki produkcji, jakość i możliwe kanały dystrybucji produktów w kraju i za granicami Polski w oparciu o założenia  Programu dla Polskiego Ziemniaka 2020-2025 MRiRW oraz możliwości wsparcia z Polskiego Funduszu Rozwoju i RPO.

Program:

16-16.30 Powitanie gości/ rejestracja

16.30-16.45 – Rozwój infrastruktury gospodarczej Woj. Warmińsko mazurskiego oraz możliwości wsparcia działań inwestycyjnych – przedstawiciel Urządu Marszałkowskiego w Olsztynie.

16.45-17.00 – Program dla polskiego ziemniaka – przedstawiciel MRiRW.

17.00-17.15 – Polska Federacja Ziemniaka – misja, wizja, cele, działania, struktura.

17.15- 17.30 – Przerwa kawowa.

17.30- 17.45 – Możliwości rozwoju produkcji nasiennej w północnej Polsce w tym w woj. Warmińsko-mazurskim na tle produkcji europejskiej – Tigran Richter- Europatat seed commision chairman- Norika.

17.45-18.00 – World Potato Congress – Romain Cools. Miejsce Polski i jej regionów w  światowym rynku ziemniaka. Stan obecny, perspektywy, szanse i zagrożenia.

18.00-18.15 – Polski fundusz rozwoju. Możliwości rozwoju i wsparcia dla inwestycji zagranicznych.

18.15-18.30 – ,,Działaj lokalnie, myśl globalnie” – Tomasz Jakubiak

19.00- 24.00 – Bankiet z nowoczesną kuchnią Polską w wydaniu Tomasza Jakubiaka

Wieczorny bankiet odbędzie się na pomoście renomowanej restauracji Przystań w Olsztynie, ul. Żeglarska 4 nad jeziorem Ukiel. Wieczór umilać będzie kwartet jazzowy i kuchnia w wydaniu europejskim z użyciem polskich składników, w tym kilka dań z ziemniaka. W międzyczasie pokaz kulinarny nowoczesnej kuchni polskiej w wydania światowej klasy kucharza Tomasza Jakubiaka znanego przede wszystkim z promowania lokalnych polskich produktów. Tematem przewodnim kolacji będzie  ,,Żagiel i Wiatr”, a piękny widok jeziora i przystani jachtowej ma pokazać piękno i walory środowiskowe nie tylko regionu ale i kraju. Żagiel symbolizuje środowisko i zasoby naturalne jakie posiadamy a wiatr nas samych, którzy to dzięki wykorzystaniu potencjału i pracy możemy być wiatrem, tak aby łódź naszego rozwoju mogła płynąć w świat.

 

Sobota 24.08.2019

9.00 – 9.30 – Uroczyste otwarcie targów przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi JK Ardanowskiego, Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza oraz przedstawicieli Organizatora i lokalnych władz.

9.30 – 10.00 – Przejście wokół ekspozycji targowych oraz 15-20 min briefing ministra i wybranych osób przedstawiający Program dla Polskiego Ziemniaka oraz założenia wystawy i konferencji.

10.00 – 14.00 – Konferencja naukowo techniczna (ring – starcie wizji)

 

 Konferencja KDZ 2019 – Doświadczenie-Współpraca-Skuteczność 

     Wizja – koszty – rynek

Ziemniak jako zdrowa, wysokojakościowa, nowoczesna żywność produkowana zgodnie z zasadami zrównoważonego rolnictwa w obliczu zmian społeczno kulturalnych i klimatycznych.  Skuteczne zarządzanie zasobami w obliczu rosnących kosztów energii i pracy. Trendy światowe i możliwości rozwoju polskich gospodarstw rolnych i przemysłu rolno-spożywczego w oparciu o produkcję ziemniaka i produktów pochodnych z użyciem procesów automatyzacji i cyfryzacji.

9.30-10.00 rejstracja /powitanie gości 

 

Runda 1 – starcie wizji

10.00-10.15 – Gdzie jesteśmy? Sytuacja w produkcji ziemniaka w Polsce. Problemy strukturalne i jakościowe. Rozwiązania i cele na przyszłość. Starcie pomiędzy przedstawicielem Izb rolniczych i MRIRW.

10.15-10.30 – Jakość czy ilość. Potrzeby ewaluacji myślenia o produkcji i sprzedaży ziemniaka. Konieczność restrukturyzacji branży. Starcie pomiędzy K. Korolewicz – Europlant, Tomasz Jakubiak – kucharz.

10.30-10.45 – Certyfikacja urzędowa a międzynarodowe systemy jakości. Przedstawiciel Piorin lub Wijhars kontra ktoś z SGS lub TUV (Global GAP, Haccp, GMP+).

10.45-11.00 przerwa kawowa.

Runda 2 – starcie kosztów 

 

11.00-11.15 –  Energetyka i zarządzanie kosztami w rolnictwie i przetwórstwie. Doradztwo energetyczne. Starcie Energa i Orlen.

11.15-11.30 – Automatyzacja i cyfryzacja w konfrontacji z rolnictwem tradycyjnym i produkcją żywności w małej skali.

11.30-11.45 – Intensyfikacja produkcji a rolnictwo zrównoważone i ekologiczne. Weryfikacja kosztów i przychodów w tym kosztów zużycia środowiska naturalnego. Przedstawiciel koncernu chemicznego kontra przedstawiciel Ihar.

11.45-12.00  – przerwa kawowa

Runda 3. Walka o rynek. 

12.00-12-15 – choroby kwarantannowe, a światowy obrót ziemniakiem. Czy tak straszne i trudne do eliminacji.  Praktyki sanitarne, płodozmian, wymiana sadzeniaka i odpornościowa hodowla roślin. Dr Włodzimierz Przewodowski kontra dr Jarosław Przetakiewicz. IHAR

12.15-12.30 – rola ziemniaka w zmieniającym się świecie i trendy rynkowe wzrostu produkcji i spożycia w zależności od regionu świata. Cedric porter potato world magazine – Marc de Baufort – International potato center.

12.30-12.45 – Wymagania fitosanitarne a  jakość w europejskim i światowym handlu ziemniakiem. Raquel Isguierdo- europatat, Romains Cools – world potato congress.

12.45-13.00 – Przerwa kawowa

Runda 4. 13.00-13.30

Power Speach – Iwona Guzowska 

13.30 -14.00 Zakończenie konferencji

14.00-15.00 Lunch

16.00 – Zamknięcie targów

16.00 – 19.00 – Czas wolny                                                                        

19.00 – 20.00  – Uroczysta Gala zamykająca konferencję i oficjalną część targową. Rozważane jest kilka lokalizacji w tym główna to zamek w Nidzicy lub jego okolice. W ramach części oficjalnej wystąpienia wcześniej uzgodnionych osób z ramienia władz oraz organizatorów. Podczas gali przewidziane jest wręczenie medali targowych za najbardziej innowacyjny produkt oraz ewentualne nagrody okolicznościowe MRiRW w formie dyplomów lub statuetek (forma do uzgodnienia).

20.00 – 21-00 – uroczysty koncert filharmonii olsztyńskiej (repertuar ma nawiązywać do polskiej historii, tradycji ale jednocześnie pokazać nowoczesność w polskiej muzyce i otwartość na świat)

21.00 – 22.00 – kolacja w formie bufetu szwedzkiego

22.00 – 3.00 – zabawa taneczna połączona z pokazem walk rycerskich około godziny 23.00

Niedziela 25.08.2019

9.00 – otwarcie targów dla zwiedzających

10.00 –11.00 bieg po zdrowie (Polskie Stowarzyszenie Nordic walking)

11.00 – 13.00 bitwa kulinarna połączona z konkursem na najsmaczniejszą odmianę ziemniaka targów w Nidzicy

14.00 – losowanie nagrody głównej targów czyli maszyny przekazanej przez sponsora branży maszynowej o wartości około 30 tys. złotych. Maszyna rozlosowana zostania tylko wśród osób posiadających nr producenta ziemniaka PIORiN

16.00 – zakończenie targów

Dla zapewnienia odpowiedniej frekwencji konieczne będzie wsparcie Ministerstwa Rolnictwa, Izb Rolniczych i ODR w zakresie organizacji dla zainteresowanych rolników wyjazdu na targi. Zwrot kosztów przejazdu oraz ewentualne wyżywienie byłoby z pewnością wielką zachętą.  W tej kwestii mamy potwierdzone takie wsparcie jednak muszą najpierw zostać załatwione formalności co nie powinno stanowić problemu. Niezbędne jest jednak silne zaangażowanie wystawców w projekt i dołożenie wszelkich starań do napędzenia frekwencji i jakości wystawy (organizowanie grup autokarowych oraz indywidualne zapraszanie gości specjalnych na targi). Ma to być główna siła napędowa wystawy. Konieczne jest zatem również promowanie wystawy w mediach publicznych oraz kilka mniejszych konferencji przygotowawczych. Do rozważenia pozostaje możliwość dofinansowania podróży gości zagranicznych we współpracy z MSZ.

Z uwagi na fakt, iż konferencja i wstęp na tragi jest bezpłatny niezbędne jest znalezienie dużej liczby wystawców chętnych zapłacić za udział w targach jak również sponsorów strategicznych/generalnych dla, których udział w tej imprezie stanowił by ogólny marketing marki własnej i wsparcie dla polskiego przemysłu rolno spożywczego. W zasięgu naszych poszukiwań są firmy o statusie ponad branżowym o międzynarodowym zasięgu działania. Niezbędne jest w tym zakresie pomoc w umożliwieniu zapoznania z programem i celami  imprezy osób decyzyjnych mających wpływ na fundusze marketingowe w tego typu przedsiębiorstwach (duże koncerny o zasięgu nie tylko krajowym ale i międzynarodowym), które mogłyby być przeznaczone na promocję ich przedsiębiorstw, Polskiego Sektora ziemniaczanego oraz jednocześnie promocję regionu i kraju. Obecnie prowadzimy rozmowy z wieloma tego rodzaju podmiotami tak aby zabezpieczyć dostateczne finansowanie imprezy mające na celu zapewnienie jej wysokiego poziomu.

Wszystkie opisane kwestie stanowią szkielet na którym zamierzamy zbudować kompletną imprezę. Założenie jest takie ażeby szczegóły były dyskutowane i analizowane w komitecie organizacyjnym, w którego skład winny wejść poza organizatorami również przedstawiciele władz oraz sponsorów generalnych i głównych branżowych Premium. Z pewnością dużym wsparciem będzie również zaangażowanie profesjonalistów z branży targowej, agencji eventowej wyspecjalizowanej w organizacji konferencji  oraz mediów publicznych i portali internetowych. Mamy nadzieje na wsparcie z wielu stron nie tylko w formie finansowej ale i posiadanej wiedzy i doświadczenia. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Z poważaniem

                                                                                     dr inż. Tomasz Bieńkowski

                                                                                             Komisarz XXVI KDZ

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie oraz akceptujesz postanowienia polityki prywatności Zgoda