DOŚWIADCZENIE WSPÓŁPRACA SKUTECZNOŚĆ

/DOŚWIADCZENIE WSPÓŁPRACA SKUTECZNOŚĆ
DOŚWIADCZENIE WSPÓŁPRACA SKUTECZNOŚĆ2019-08-14T08:34:49+00:00
Zarejestruj się

Konferencja KDZ 2019 – Doświadczenie-Współpraca-Skuteczność

HALA TARGOWA POTATO POLAND

Sobota, 24.08.2019

Celem konferencji będzie wykazanie możliwości produkcji jakościowej żywności w połączeniu z potencjałem produkcyjnym kraju, znaczenia współpracy i wzajemnej integracji producentów i przetwórców ziemniaka oraz uświadomienie uczestnikom możliwości kooperacji z rynkiem światowym. Hasłem przewodnim konferencji jest: Doświadczenie, Współpraca, Skuteczność (Experience – Working Together – Effectiveness). Konferencja ma charakter międzynarodowy i odbędzie się w formie ringu, gdzie kolejne pary mówców przedstawią różne spojrzenia w aspekcie prezentowanych tematów. Zwieńczeniem konferencji będzie wystąpienie motywacyjne Iwony Guzowskiej – Mistrzyni Świata w Boksie Zawodowym.

Ziemniak jako zdrowa, wysokojakościowa, nowoczesna żywność produkowana zgodnie z zasadami zrównoważonego rolnictwa w obliczu zmian społeczno- kulturalnych i klimatycznych. Skuteczne zarządzanie zasobami w obliczu rosnących kosztów energii i pracy. Trendy światowe i możliwości rozwoju polskich gospodarstw rolnych i przemysłu rolno-spożywczego w oparciu o produkcję ziemniaka i produktów pochodnych z użyciem procesów automatyzacji i cyfryzacji.

AGENDA:

Po kliknięciu zostaniesz przekierowany na https://federacjaziemniaka.pl.

Konferencja KDZ 2019  24.08.2019

9.30-10.00 Rejestracja /Powitanie gości


Runda 1 STARCIE WIZJI

10.00-10.15 Gdzie jesteśmy? Sytuacja w produkcji ziemniaka w Polsce.
Problemy strukturalne i jakościowe. Rozwiązania i cele na przyszłość.
T. Lenartowicz – COBORU vs J. Wróbel – AGROSAD.

10.15-10.30 Jakość czy ilość? Potrzeby ewaluacji myślenia o produkcji i sprzedaży ziemniaka.
K. Korolewicz – EUROPLANT vs A. Dubas – GROOLE

10.30-10.45 Certyfikacja urzędowa, a międzynarodowe systemy jakości.
A. Milczanowska- Hayder – PIORIN vs J. Wilk – AGRO ADVICE

10.45-11.00 Przerwa kawowa


Runda 2 STARCIE KOSZTÓW

11.00-11.15 Energetyka i zarządzanie kosztami w rolnictwie i przetwórstwie.
dr G. Maśloch – SGH, Wydział Gospodarki Regionalnej i Finansowania vs K. Jaszczyszyn – Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego

11.15-11.30 Automatyzacja i cyfryzacja, a zasoby ludzkie w aspekcie produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego.
T. Szadziul Archimedes vs P. Mazur

11.30-11.45 Intensyfikacja produkcji, a rolnictwo zrównoważone i ekologiczne.
Weryfikacja kosztów i przychodów w tym kosztów zużycia środowiska naturalnego.
dr hab. K. Rębarz – SYNGENTA vs dr hab. J. Tyburski – prof. UWM

11.45-12.00 Przerwa kawowa


Runda 3. WALKA O RYNEK

12.00-12.15 Choroby kwarantannowe, a światowy obrót ziemniakiem.
Praktyki sanitarne, płodozmian i odpornościowa hodowla roślin.
dr J. Przetakiewicz – IHAR-Państwowy Instytut Badawczy vs dr inż. P. Kamiński – ZAMARTE

12.15-12.30 Rola ziemniaka w zmieniającym się świecie. Trendy rynkowe w zależności od regionu świata.
C. Porter – WORLD PATATO MARKETS vs M. de Baufort – INTERNATIONAL POTATO CENTER

12.30-12.45 Jakość w europejskim i światowym rynku ziemniaka – potrzeby produktowe.
D. Pere – PARMENTINE vs Ch. Ngane CFAHS


Runda 4. POWER SPEECH

12.45 -13.30 Power speech – Iwona Guzowska

13.30 -13.45 Zakończenie konferencji

13.45-15.00 Lunch

Prelegenci:

Łukasz Grass

Łukasz Grass Polski dziennikarz radiowy i telewizyjny. Współzałożyciel i redaktor naczelny Akademii Triathlonu,…
największego w Polsce portalu internetowego dla amatorów, trenujących tę dyscyplinę sportu.Prowadził magazyn „Polska i Świat” , był gospodarzem takich programów jak: „Magazyn 24 godziny”, „Cały ten świat”, „serwisy informacyjne”, był współprowadzącym program „Kawa czy herbata”. W latach 2015-2019 redaktor naczelny Business Insider Polska, nadal współpracujący z serwisem.

Iwona Guzowska

Wielokrotna mistrzyni świata i Europy w kick-boxingu i boksie zawodowym…
 (pierwsza Polka, która rozpoczęła karierę w profesjonalnym boksie), czterokrotnie zdobyła Puchar Świata w kick-boxingu, a także tytuł mistrzyni Holandii w kick-boxingu, tytuł mistrzyni Finlandii w kick-boxingu, siedmiokrotne mistrzostwo Polski. Doświadczenie jakie zdobyła w ringu jest nieocenione w codziennym życiu.
Często spotyka się z pytaniami jak to jest, kiedy staje się twarzą w twarz z przeciwnikiem, co się wtedy czuje i jak sobie poradzić z tak ogromnym stresem. Wiele mechanizmów można z powodzeniem przenieść na życie codzienne. Walka jest nierozerwalną częścią życia człowieka i zrozumienie jej istoty a przede wszystkim poznanie siebie samego to droga do sukcesu w każdej dziedzinie.

Cedric Porter

jest redaktorem World Potato Markets niezbędnej cotygodniowej wiedzy czytanej przez profesjonalistów…
zajmujących się ziemniakami na całym świecie. Redaguje także Brexit Food & Farming, comiesięczną aktualizację dla rolników i przedsiębiorstw spożywczych.
Cedric jest wiceprzewodniczącym organizacji charytatywnej LEAF na rzecz zrównoważonego rozwoju – Linking Environment and Farming oraz dyrektorem dużej farmy ziemniaków w Wielkiej Brytanii.

Paulina Mazur

Paulina Mazur, Konsultant biznesowy, strateg budowania marki pracodawcy (employer brandingu), ekspert komunikacji
Ma na koncie 14 lat doświadczeń w wiodącej firmie doradztwa personalnego BIGRAM. Przeszła drogę od praktykantki do członka zarządu. Rozwinęła dwa międzynarodowe programy w Polsce, które łączą świat młode talenty z pracodawcami (konkurs GMC Poland oraz program Enactus).
Organizowała warsztaty, szkolenia z zakresu podejmowania decyzji, zarządzania strategicznego, zarządzania czasem, pracy zespołowej, employer brandingu, komunikacji, współpracy w zespole, personal brandingu, social media.

Cheikh NGANE

Pan Cheikh NGANE jest ekonomistą i  menedżerem. Od 1986 roku specjalizuje się w międzynarodowej wymianie handlowej…
produktami rolnymi, w tym z państwami członkowskimi Unii Europejskiej – w eksporcie i imporcie. W Senegalu pełni wiele  prestiżowych  i odpowiedzialnych  funkcji  związanych  z sektorem rolniczym:
  • jest Prezesem  Ogólnokrajowej  Federacji  Gospodarstw Ogrodniczych (Cooperative Federative de l’Horiculture du Senegal);
  • jest Prezesem  Ogólnokrajowej Organizacji Producentów i Eksporterów  Owoców i Warzyw ( Organisation Nationale des Producteurs et Exportateurs des Fruits et Legumes du Senegal);
  • jest Dyrektorem Generalnym i większościowym udziałowcem spółki Master AGRI – dużego producenta fasoli szparagowej, melonów, arbuzów , mango i słodkich ziemniaków;
  • od lat, jest inicjatorem wielu Rządowych Projektów w sektorze rolniczym mających na celu stopniowe   podnoszenie  wydajności upraw, modernizację , wprowadzanie nowych odmian i podnoszenie kwalifikacji rolników.

Marc de Beaufort

Kto stoi za kampanią? Międzynarodowe Centrum Ziemniaków (znane pod hiszpańskim akronimem CIP) to organizacja…
badawczo-rozwojowa, która koncentruje się na ziemniakach, słodkich ziemniakach oraz korzeniach i bulwach andyjskich. CIP z siedzibą w Limie w Peru zajmuje się dostarczaniem zrównoważonych naukowych rozwiązań palących problemów świata związanych z głodem, ubóstwem, równouprawnieniem płci, zmianami klimatycznymi oraz ochroną różnorodności biologicznej i zasobów naturalnych Ziemi.
Jako część CGIAR, globalnego partnerstwa zrzeszającego organizacje zajmujące się badaniami na rzecz bezpieczeństwa żywności, CIP z niepokojem patrzył na spadek konsumpcji ziemniaków, szczególnie w Europie i Ameryce Północnej, i zatrudnił Marc’a de Beaufort, konsultanta ds. marketingu i komunikacji w celu przeprowadzenia analizy relacji między konsumentami a ziemniakiem oraz tego, co można zrobić, aby zwiększyć świadomość i zwiększyć zainteresowanie bulwą.
Marc pracował jako konsultant dla CIP przy różnych projektach związanych z głównymi mediami, takimi jak BBC i innymi kampaniami związanymi z ziemniakami. Ma szerokie doświadczenie w komunikacji, kierując różnymi kampaniami społecznymi i politycznymi w różnych krajach świata. Model kampanii “Wyobraź sobie świat bez ziemniaków” opiera się na niezwykle udanej kampanii mającej na celu zwiększenie wsparcia dla procesu pokojowego w Kolumbii, a także opracował i kierował kampaniami w Meksyku, Turcji, Peru, Stanach Zjednoczonych i Europie.
Obecnie kampania ma ponad pięćdziesięciu partnerów w 25 krajach i doprowadziła do ambitnych strategii promocji konsumpcji ziemniaków między innymi w Chinach, Indiach, Belgii i Peru. Kampania rozpocznie się w tym roku i mamy nadzieję zgromadzić sektory ziemniaków w wielu innych krajach, aby promować i zwiększać świadomość korzyści z tej uprawy.

Dominique PERE

Dyrektor generalny Grupy CHAMPART od 2008 roku. Dzięki szkoleniu prawnemu Dominique PERE wcześniej kierował działem…
prawnym firmy księgowej. CHAMPART to publiczna spółka akcyjna należąca do 250 francuskich producentów ziemniaków. CHAMPART jest właścicielem PARMENTINE, jednej z wiodących francuskich firm zajmujących się handlem ziemniakami.
Grupa sprzedaje 280 000 ton ziemniaków przez wszystkie swoje filie we Francji i we wszystkich krajach importujących w Europie.

Dr Jarosław Przetakiewicz

Jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – kierunek biologia – w 1998 r.
Jego mgr inż. praca dyplomowa dotyczyła identyfikacji aminokwasów związanych z fosforylacją w białkach metodami immunoprecypitacji u owsa. Dr J. Przetakiewicz rozpoczął pracę w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym (IHAR-PIB) w 1998 r. w Pracowni Inżynierii Komórkowej i Transformacji. Był odpowiedzialny za wytwarzanie oraz analizę molekularną, biochemiczną i fenotypową mieszańców somatycznych ziemniaka.
Podsumowaniem pracy była obrona doktoratu w 2004 r. pt.: „Tworzenie tetraploidalnych mieszańców somatycznych ziemniaka (Solanum tuberosum l.) z wybranych linii diploidalnych.” Od 2004 roku pracuje w Zakładzie Fitopatologii w Laboratorium Organizmów Kwarantannowych. Jego badania dotyczą identyfikacji patotypów S. endobioticum oraz badanie odporności genotypów ziemniaka na różne patotypy grzyba. Współpracuje z PIORiN, COBORU a także z polską i zagraniczną hodowlą ziemniaka.

Dr Inż. Piotr Kamiński

Hodowca – twórca odmian ziemniaka, Prezes zarządu „Hodowla Ziemniaka Zamarte” Sp. z o.o. – Grupa IHAR
Piotr Kamiński od 2018 roku jest prezesem zarządu spółki „Hodowla Ziemniaka Zamarte” sp. z o.o.- Grupa IHAR oraz współautorem 50 nowych, oryginalnych odmian ziemniaka. Odmiany: Bila, Lord, Denar, Gwiazda, Kuba, Jurek czy Tacja należą do czołowych odmian znajdujących się w uprawie w Polsce i zagranicą. W roku 2016, Piotr Kamiński uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych.
W pracy pt.  „Ocena stabilności plonu i właściwości kulinarnych bulw ziemniaka odpornego na Phytophthora infestans” wykorzystano innowacyjne metody selekcji hodowlanej oraz zastosowano metody statystyczne do ewaluacji cech kulinarnych ziemniaka. Wykorzystanie w selekcji hodowlanej po raz pierwszy w kraju markerów molekularnych zaowocowało przyznaniem nagrody Ministra Rolnictwa (2017). „Hodowla Ziemniaka Zamarte”, założona w 1946 roku, wyhodowała i wdrożyła do uprawy ponad 100 odmian ziemniaka. Obecnie, pomimo dużej konkurencji ze strony firm zachodnich, wciąż jest czołowym producentem sadzeniaków ziemniaka.

Agata Dubas

Z wykształcenia etnolog i antropolog kultury. Pracowała jako analityk społeczny w Ośrodku Studiów Wschodnich, badaczka rosyjskiego społeczeństwa, lider i redaktor serwisów informacyjnych w organizacjach pozarządowych, specjalista ds. edukacji.
Od 8 lat współwłaścicielka i współtwórczyni marki Groole – warszawskiego Bistro, serwującego pieczone ziemniaki i propagującego jedzenie ziemniaków wśród Warszawiaków. Zapalona edukatorka i promotorka wiedzy o ziemniakach, jego historii i ich wartościach odżywczych.

Krzysztof Jaszczyszyn

Absolwent Politechniki Warszawskiej (energetyka). Od 2015 roku ściśle związany z branżą efektywności energetycznej, odpowiedzialny za zespół audytorski oraz przeprowadzenie audytów efektywności energetycznej (białych certyfikatów) i audytów energetycznych.
Zrealizowane projekty dla firm z branży spożywczej, motoryzacyjnej, meblarskiej, usługowej i energetycznej. Audytor wiodący systemu zarządzania energią wg ISO 50001, obecnie związany z Biurem Audytów Energetycznych i Stowarzyszeniem na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego.

Dr hab. Katarzyna Rębarz

Jej przygoda z rolnictwem rozpoczęła się już w dzieciństwie. Pomagała dziadkowi w gospodarstwie położonym w miejscowościach znajdujących się koło Gniezna.
To przyczyniło się do wyboru studiów na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, które rozpoczęła
w 1996 r. Po ich ukończeniu rozpoczęła studia doktoranckie, a po obronie pracy doktorskiej została zatrudniona w Katedrze Uprawy Roli i Roślin. Prowadziła doświadczenia z różnymi gatunkami uprawnymi, ale najbardziej pokochała ziemniaki, robiąc na nich wszystkie prace awansowe (mgr, dr i
dr hab.). Wiedza i pasja pozwoliły na doskonalenie warsztatu badawczego, którym dzieliła się w publikacjach naukowych i popularno-naukowych.
W październiku 2014 roku podjęła pracę w Syngenta Polska jako ekspert techniczny ds. fungicydów na terenie Europy Centralnej. Obecnie  pracuje jako manager w marketingu. Przez cały czas prowadzi szkolenia teoretyczne i praktyczne dla producentów ziemniaków w Polsce jak i poza granicami (Czechy, Słowacja, Ukraina, czy Rosja). W 2018 roku wydała książkę: „Ziemniak, identyfikacja agrofagów i niedoborów pokarmowych”.

Dr Grzegorz Maśloch

Adiunkt Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego w SGH. Kierownik Studiów Podyplomowych Menadżerów Samorządu
Terytorialnego oraz Studiów Podyplomowych Gospodarki Odpadami.
Ekspert w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych, strategii rozwoju czy planów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. Autor, współautor i redaktor naukowy ponad 50 publikacji eksperckich dot. uwarunkowań rozwoju energetyki odnawialnej, zarządzania oraz finansowania infrastruktury, nowych form prowadzenia działalności gospodarczej.

Krzysztof Korolewicz

Pracuje w Europlancie od 2001 r., a od 2004 jest członkiem zarządu i kieruje oddziałem firmy w Polsce. Firma Europlant jest czołowym producentem nasiennym w Polsce.
Z zawodu hodowca, a z zamiłowania propagator wiedzy o ziemniakach, nie tylko nasiennych. W poszukiwaniu korzeni i wiedzy o ziemniakach odwiedził Peru i Boliwię.
– Uważam, że ziemniak to cudowny, regionalny produkt i musi być produkowany przez naszych lokalnych rolników z dumą oraz pełną informacją co do typu i odmiany. Na całym świecie jest doceniany przez smakoszy jako produkt wartościowy, nieprzetworzony dostępny i równocześnie świeży cały rok.
Od najmłodszych lat poznawał ziemniaki w gospodarstwie dziadków, następnie w Technikum Rolniczym w Boninie, które ukończył. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Niemczech.

Jerzy Wróbel

Współzałożyciel i v-ce prezes Polskiej Federacji Ziemniaka. Delegat Łódzkich Izb Rolniczych. Współwłaściciel takich przedsiębiorstw jak: Hodowla Roślin Kalinowa (wiodący producent …
wysokojakościowych warzyw i ziemniaka) czy Agrosad Sp. z o.o. (jeden z największych partnerów  sieci handlowych w Polsce w zakresie dostaw ziemniaka i warzyw). Od ponad 25 lat wspiera budowę polskiej jakościowej, profesjonalnej produkcji ziemniaka oraz działa na rynkach międzynarodowych w zakresie obrotu ziemniakami konsumpcyjnymi. Społecznik,  wizjoner, promotor innowacji w polskiej branży ziemniaczanej.

Agata Milczanowska – Hayder

Rolnictwo pasjonuje ją od dziecka. Po skończeniu Technikum Rolniczo-Łąkarskiego w Przemyślu, na drugim końcu Polski – Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, studiowała farmerstwo oraz agrotechnologię i zarządzanie produkcją na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.
Swoje zawodowe życie związała z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, w którym pracuje od 2001 r. jako starszy specjalista w Dziale Nadzoru Fitosanitarnego. Zajmuje się rejestracją producentów, dystrybutorów i importerów określonych roślin (przede wszystkim ziemniaków), kontrolą
ziemniaków w obrocie i wydawaniem paszportów roślin. Po ukończeniu studiów podyplomowych Ochrona danych osobowych w Wyższej Szkole Prawa i Administracji
Rzeszowskiej Szkole Wyższej pełni również funkcję Inspektora ochrony danych osobowych w tej instytucji.
Propagatorka wiedzy o zdrowiu roślin i przepisach z tym związanych, bierze udział w szkoleniach, audycjach radiowych i akcjach informacyjnych skierowanych do wszystkich, nawet najmłodszych. W bieżącym roku opowiadała dzieciom ze szkoły podstawowej jak mogą wykorzystać narzędzia informatyczne w identyfikowaniu i zwalczaniu patogenów znalezionych w swoich ogródkach oraz o tym, że rok 2020 został ustanowiony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin.

Tomasz lenartowicz

Absolwent Wydziału rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o specjalności nasiennictwo roślin rolniczych.
Przygodę z ziemniakiem rozpoczął w dzieciństwie na glebach południowej Opolszczyzny skąd pochodzi. A wędrówka do ojczyzny ziemniaka, przyczyniła się do napisania pracy magisterskiej dotyczącej bardzo wczesnych odmian ziemniaka. Było to na tyle fascynujące, że podjął pracę w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, gdzie pracuje od ponad 15 lat (z przerwą na hodowlę ziemniaka). Testowanie nowych odmian tworzonych przez hodowców, a następnie weryfikacja w różnych warunkach klimatyczno-glebowych jest ciągłym wyzwaniem. Zaangażowany jest w kolejny etap jakim jest Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i tworzenie rekomendacji odmian do uprawy przez rolników na obszarze poszczególnych województw. Ciekawość interakcji odmian ze środowiskiem przyczyniła się również do napisania doktoratu i licznych prac popularnonaukowych.

Dr hab. Józef Tyburski, prof. UWM

Pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, od 1983 roku zatrudniony w Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin (obecnie – Katedra Agroekosystemów).
Specjalizuje się w rolnictwie ekologicznym i ochronie biologicznej różnorodności.
Członek-współzałożyciel Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND, rejestracja – 1989 rok.
Współautor pierwszych w Polsce Kryteriów Rolnictwa ekologicznego stowarzyszenia EKOLAND (1994).
W latach 1993-2003 członek Komisji Kryteriów Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM) i współautor Bazowych Kryteriów Rolnictwa Ekologicznego IFOAM w tym okresie. W latach 2006-2012 zastępca, a od 2013 roku przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Produkcji Ekologicznej, przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współautor jednej książki i redaktor naukowy 17-tomowej serii podręczników z zakresu rolnictwa ekologicznego.
Jego publikacje z zakresu ekologicznej uprawy ziemniaka to zarówno publikacje naukowe jak i broszury popularno-naukowe, w tym m.in.:
Tyburski J., Sadowski T. 1999. Specyfika uprawy ziemniaka i pszenicy w gospodarstwach ekologicznych. RCDRiOW Przysiek (w sumie 3 wydania)
Kostiv M., Tyburski J. 2004: Ochrona ziemniaka w rolnictwie ekologicznym. Postępy Nauk Rolniczych, 4: 97–122.
Tyburski J. 2013. Uprawa ziemniaka. Rozdział w podręczniku: Ogólna uprawa roli i roślin w rolnictwie ekologicznym: 307-316.
Silne związki z praktyką rolniczą: prowadzenie badań w gospodarstwach ekologicznych, prowadzenie własnego gospodarstwa ekologicznego.

Jakub Wilk

Urodzony w Piotrkowie Trybunalskim. Związany z branżą żywnościową, konsultant, audytor, trener. Absolwent Akademii Świętokrzyskiej z zakresu Ekonomiki agrobiznesu oraz Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu w zakresie integrowanej ochrony roślin..
Od 2007 roku właściciel firmy świadczącej usługi doradcze z zakresu systemów jakości i bezpieczeństwa żywności w rolnictwie oraz w zakładach branży
spożywczej. W ramach prowadzonej działalności w 2010 roku otworzył laboratorium wykonujące analizy wody.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie oraz akceptujesz postanowienia polityki prywatności Zgoda