ŻAGIEL I WATR

/ŻAGIEL I WATR
ŻAGIEL I WATR2019-08-21T10:45:37+00:00
Zarejestruj się

KONFERENCJA ŻAGIEL I WIATR

CENTRUM KONFERENCYJNE PRZYSTAŃ HOTEL&SPA OLSZTYN

Piątek, 23.08.2019

Możliwości wykorzystania potencjału środowiskowego i gospodarczego Regionu Warmii i Mazur w aspekcie wzrostu produkcji ziemniaka. Kierunki produkcji, jakość i możliwe kanały dystrybucji produktów w kraju i za granicami Polski w oparciu o założenia  Programu dla Polskiego Ziemniaka 2020-2025 MRiRW oraz możliwości wsparcia z Polskiego Funduszu Rozwoju i RPO.

_________________________________

AGENDA:

Po kliknięciu zostaniesz przekierowany na https://federacjaziemniaka.pl.

Piątek 23.08.2019: przystań Olsztyn

Konferencja ,,Żagiel i Wiatr”

16.00 – 16.30 Powitanie gości/ rejestracja

16.30 – 16.40 Oficjalne powitanie Gości.
Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artur Chojecki,
Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin

16.40 – 16.50 Rozwój infrastruktury gospodarczej Woj. Warmińsko – Mazurskiego oraz możliwości wsparcia działań inwestycyjnych.
Krzysztof Gąsior Warmińsko – Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

16.50 – 17.00 Program dla polskiego ziemniaka.
Nina Dobrzyńska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

17.00 – 17.10 Europatat – startegia.
Berta Redondo Europatat

17.10 – 17.20 Możliwości rozwoju produkcji nasiennej w Polsce w tym w woj. warmińsko-mazurskim na tle produkcji europejskiej.
Tigran Richter- Europatat Seed Commission chairman- Norika

17.20 – 17.40 Przerwa kawowa

17.40 – 17.50 Pula genowa polskiej hodowli ziemniaka. Możliwości wykorzystania w kraju i na rynkach zagranicznych. EAPR 2020.
Prof. Jadwiga Śliwka Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

17.50 – 18.00 Polityka zero waste a ziemniak.
Marek Borowski Federacja Polskich Banków Żywności

18.00 – 18.10 Polska Federacja Ziemniaka – misja, wizja, cele, działania, struktura.
Tomasz Bieńkowski CN Nidzica

18.10 – 18.20 Rynek ziemniaków w Afryce Subsaharyjskiej. – kontynentalne potrzeby, warunki i możliwości biznesowe.
Claire Dawai Wschodnioafrykańska Izba Handlowa

18.20 – 18.30 Rozwój polskiej branży rolno spożywczej w aspekcie 100-letniej historii banku BNP Paribas w Polsce.
Bartosz Urbaniak szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę

18.30 – 18.40 Myśl globalnie działaj lokalnie.
Promocja jakościowej polskiej żywności w aspekcie krajowym i międzynarodowym.
Tomasz Jakubiak Kucharz i dziennikarz kulinarny

19.00- 24.00 Bankiet z nowoczesną kuchnią Polską w wydaniu Tomasza Jakubiaka

Prelegenci:

Tomasz Bieńkowski

Tomasz jest współzałożycielem i prezesem Polskiej Federacji Ziemniaka, właścicielem i prezesem firmy CN NIDZICA – jednego z głównych producentów sadzeniaków w Polsce. Doktor nauk rolniczych. Specjalista w dziedzinie hodowli roślin i jakości nasion.

Nina Dobrzyńska

Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polski. Nina posiada prawie 20-letnie doświadczenie menedżerskie w sektorze administracji publicznej
m.in. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi gdzie kierowała Departamentem Hodowli i Ochrony Roślin oraz Ministerstwie Środowiska. Specjalista w dziedzinie prawa UE, ochrony środowiska, hodowli roślin i ochrony roślin. Obecnie odpowiada za restrukturyzację polskiego przemysłu ziemniaczanego i realizację rządowego programu dla polskiego sektora ziemniaczanego.

Bartosz Urbaniak

Szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę. Absolwent bankowości na wydziale Finansów i Statystki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Ukończył program studiów podyplomowych dla obcokrajowców na Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine w Japonii.
Uczestnik i absolwent wielu szkoleń i programów edukacyjnych m.in.  Harvard Business School, IESE, Ashridge College.
Na początku swojej kariery zawodowej (w latach 1995-2001) związany był z Warszawską Giełdą Towarową, pełniąc wiele funkcji, od praktykanta studenckiego w momencie założenia WGT do  wiceprezesa Zarządu w latach 1999-2001 r.
W latach 2001-2002 pracował w Agencji Rynku Rolnego gdzie był zastępcą dyrektora Biura Interwencji Rynkowej i pełnił obowiązki dyrektora ds. Produktów Roślinnych. Z Bankiem BGŻ związany na stałe od 2002 r., początkowo jako zastępca dyrektora Departamentu Kredytów Wydzielonych (w latach 2002-2003). Następnie został dyrektorem Departamentu Rozwoju Bankowości Instytucjonalnej (2003-2005). Od września 2005 pełnił różne funkcje w obszarze agrobiznesu, między innymi dyrektora Departamentu Finansowania Agrobiznesu oraz dyrektora zarządzającego ds. Agrobiznesu i MSP. Od marca 2015 r. do lutego 2018 r. członek Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

prof. dr hab. Jadwiga Śliwka

Jadwiga Śliwka jest absolwentką biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak  kolejne stopnie i tytuł naukowy profesora uzyskała w zakresie nauk rolniczych…
pracując nad ziemniakiem w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Młochowie, a także w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Od 2009 kieruje Pracownią Patogenów Ziemniaka w IHAR-PIB. W swoich badaniach skupia się na genetyce ziemniaka, a w szczególności na genetyce odporności na zarazę ziemniaka i inne choroby.
Autorka ponad 40 prac naukowych poświęconych ziemniakowi i jego patogenom. Otrzymała Nagrodę Premiera RP za pracę doktorską, a w 2014 była nominowana w kategorii „Nauka” w plebiscycie „Polacy z Werwą”.  Od 2017 prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Ziemniaka (European Association for Potato Research, EAPR).

Marek Borowski

Od 2002 r. Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności, które odgrywają ważną rolę w obszarze racjonalnego zagospodarowania żywności na cele pomocy społecznej w Polsce.
Współpracuje min.  z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  i Ministerstwem Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Finansów oraz wieloma innymi instytucjami w kraju i za granicą, na rzecz ograniczenia marnowania żywności, pomocy potrzebującym oraz przedsiębiorczości.
Za swoje wieloletnie działania i inicjatywy społeczne w 2015 r. otrzymał od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Nagrodę Obywatelską 25-lecia Samorządności. W roku 2000  zainicjował powstanie Banku Żywności w Olsztynie i od początku pełni funkcję  jego Prezesa.  Aktywność w  obszarach edukacji, aktywizacji społecznej i zawodowej oraz w obszarze niemarnowania żywności stała się zaczynem do działań na szerszym polu, które realizuje z pasją i z przekonaniem, że każdy z nas ma wpływ na świat, w którym żyje.

Tomasz Jakubiak

Kucharz i dziennikarz kulinarny. Gospodarz programów  „Jakubiak w sezonie„,„Jakubiak Lokalnie”, „Jakubiak Rodzinnie” w telewizji Kuchnia+ .
Obecnie prowadzi popularny program „Sztuka Mięsa”, który oglądać można na kanale Food Network. Tomasz jest autorem książek kulinarnych : „Z tradycją Na Ty”, „Jakubiak lokalnie”, „Z miłości do lokalności” oraz „Ugotuj mi tato”. W każdej z nich czytelnicy mogą odnaleźć przepisy łatwe, proste i w pełni wykorzystujące to co oferuje nam kulinarna tradycja.
Tomasz uwielbia podróżować i czerpie kulinarne inspiracje z całego Świata, ale w szczególny sposób promuje regionalną, polską kuchnię. W swych programach odwiedza producentów zdrowej, polskiej żywności, a pozyskane od nich produkty szybko zamienia w pyszne dania.
W Food Network (TVN) Tomasz Jakubiak prowadzi program „Sztuka Mięsa”. W każdym odcinku króluje inny rodzaj mięsa, z którego Tomasz przyrządza dwa autorskie dania. Wybiera się też poza kuchnię, aby porozmawiać z lokalnymi hodowcami i poznać sekret ich produktów.

Berta Redondo

Berta pracuje dla Europatat od stycznia 2018 r. i dba o komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, relacje z mediami i tożsamość wizualną Europatat.
Wraz z dyrektorem zarządzającym wspiera również sprawy publiczne stowarzyszenia i cele polityczne w odniesieniu do takich spraw, jak rolnictwo, zrównoważony rozwój, promocja oraz badania i innowacje. Berta ukończyła dziennikarstwo na uniwersytecie w Valladolid w Hiszpanii, skąd pochodzi, i ma duże doświadczenie w pracy w radiu i komunikacji europejskiej związanej z tematyką rolniczą.

Krzysztof Gąsior

Absolwent Politechniki Gdańskiej (Wydział Budowy Maszyn). Z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną związany od 1999 roku.
Odpowiedzialny za kontakty z przedsiębiorcami i pozyskiwanie inwestorów, ich obsługę związaną z wydawaniem Zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE i Decyzji o wsparciu. Kierowany przez niego zespół przygotował wszystkie (kilkanaście) wniosków o zmianę granic W-M SSE. Prywatnie – ojciec czwórki dzieci, zapalony grzybiarz i wędkarz.

Claire Dawai

Dyrektor Generalny Rady Przedsiębiorców Afryki Subsaharyjskiej od czerwca 2019 r. Organizacja jest organem szczytowym, który wspiera rządy, organizacje pozarządowe, izby handlowe w regionie i wszelkie organizacje ułatwiające handel. Organizacja wspiera 47 krajów w Afryce Subsaharyjskiej.
Jako doradca ds. Biznesu i Inwestycji we Wschodnio-Afrykańskiej Izbie Handlowej Przemysłu i Rolnictwa konsultowała ułatwienia dla handlu i rolnictwa w regionie Afryki Wschodniej. Obecnie współpracuje z ponad 2 milionami grup rolników w regionie, aby wstrząsnąć rolniczym rynkiem i zwiększyć bezpieczeństwo żywnościowe. Claire posiada tytuł naukowy prawnika i od ponad dziesięciu lat jest aktywnym praktykiem. Ma także tytuł MBA (zarządzanie strategiczne) i tytuł doktora w zarządzaniu projektami. Claire jest tendencyjna i skrycie pasjonuje się wszystkim, co dotyczy rolnictwa. Jej pragnieniem jest dokonanie przełomowej zmiany w regionie. Zmiany, która sprawi, że Afryka w pełni wykorzysta dane przez Boga zasoby i zawiąże ogromne partnerstwa, aby wyżywić świat.

Tigran Richter

Urodzony w byłych Niemczech Wschodnich, ukończył uniwersytet w Moskwie w Federacji Rosyjskiej (1981–1986), specjalizując się w budownictwie i gospodarce wodnej w rolnictwie.
Karierę zawodową rozpoczął jako badacz i nauczyciel na Uniwersytecie w Rostocku w Niemczech (1986-1990), a także ukończył program podyplomowy z grantem British Council na City University London w Wielkiej Brytanii (1991-1992). W 1993 roku dołączył do niemieckiej firmy zajmującej się hodowlą ziemniaków NORIKA i od tego czasu jest odpowiedzialny za światowy marketing odmian ziemniaków NORIKA. W 2005 r. został dyrektorem NOREX, firmy eksportowej NORIKA, a 10 lat później w 2015 r. mianowany Dyrektorem NORIKA. Od 2017 r. Przewodniczący Komisji ds. Nasiennictwa w EUROPATAT.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie oraz akceptujesz postanowienia polityki prywatności Zgoda